Waar koop ik varkensvlees direct van de boerderij?

Smaakacademie Achterhoek zocht het voor u uit. In de Achterhoek en Liemers zijn verschillende veehouders die vlees van eigen varkens direct verkopen aan de consument. Dat is heel transparant, oftewel je weet waar je vlees vandaan komt en bovendien steun je zo veehouders in je eigen omgeving.

Het vlees kan verschillen naar gelang ras en of er extra aandacht besteed wordt aan dierenwelzijn, natuur en milieu. Keurmerken geven inzicht in welke dier- en milieuvriendelijke maatregelen de boer al dan niet heeft genomen. Voorbeelden daarvan zijn het Europees keurmerk voor biologisch en het Beter Leven keurmerk voor dierenwelzijn.

Niet alle varkenshouders die zich inspannen voor milieu en dierenwelzijn, hebben een keurmerk. Ga daarom vooral zelf een kijkje nemen op deze bedrijven om met eigen ogen te zien hoe de varkens worden gehouden.

Hieronder volgt in willekeurige volgorde een overzicht van varkenshouders met per bedrijf een korte omschrijving.

Sanders Hof, Etten – www.sandershof.nl

In het buurschap Warm bij Etten runt Sander Kerkhoffs samen met zijn vriendin Roos boerderij Sanders Hof.  Op Sanders Hof worden (kruisingen van) Bonte Bentheimers buiten gehouden. Jaarrond wroeten en scharrelen deze varkens in de weides op Sanders Hof. Op iedere woensdag en zaterdag kunt u terecht op Sanders Hof om ingevroren vlees en gedroogde vleeswaren te kopen. Kijk voor de openingstijden op de website. Ook is het vlees te koop bij Landwinkel Luemes in Ulft en via www.schotsehooglanders.nl.

Biologische varkenshouderij Kruisselbrink, Westendorp

Op het biologische varkensbedrijf van de familie Kruisselbrink in Westendorp wordt biologisch varkensvlees verkocht via een verkoopautomaat op het erf. De varkens worden geslacht bij Heinen Vlees  in Zelhem. Het bedrijf van de familie Kruisselbrink is biologisch gecertificeerd.

Veldvarkens, Zelhem – www.veldvarkens.nl

In Zelhem wroeten en scharrelen varkens van de rassen KuneKune, Mangalitsa en Duroc. Ze worden bijgevoerd met reststromen uit de levensmiddelenindustrie zoals melkwei en met valappels, oud brood of afgekeurde aardappelen. Verkoop gaat via bestelling, de producten kunnen aan huis worden afgehaald of in overleg worden thuisbezorgd.

Boerderij Kelholt, Lochem – www.boerderij-kelholt.nl

Boerderij Kelholt is een biologisch vleesvarkensbedrijf in Lochem. Hoofdzakelijk wordt geproduceerd voor slagerijketen De Groene Weg maar regelmatig wordt er ook een varken geslacht voor verkoop aan huis. Particulieren kunnen dan ingevroren vleespakketten te bestellen. De boerderij is biologisch gecertificeerd.

Frank en Frij, Wehl – www.frankenfrij.nl

Op kleinschalig scharrelvarkensbedrijf Frank en Frij in Wehl worden Mangalitsa en Tamworth varkens gehouden. De varkens leven in groepsverband en kunnen naar eigen behoefte zomer en winter buiten wroeten. De varkens worden geslacht bij Heinen in Zelhem. Het vlees van Frank en Frij is te bestellen via www.goedvarkensvlees.nl.

De Goed Gevulde, Halle – www.degoedgevulde.nl

‘Goed Gevulde Spaarvarkens’ worden gehouden in het Achterhoekse Halle. De varkens worden gevoerd met reststromen van supermarkten, bakkerijen, kaasmakerijen en groentezaken gelegen in een straal van maximaal 15 kilometer rond de boerderij. De varkens zijn echte buitenvarkens ontstaan uit een kruising tussen de Berkshire, het Husumer varken en de Rode Duroc. Het vlees is te bestellen via de website van het Goed Gevulde Spaarvarken.

Boerderij Groot Brandenbroch, Vorden – www.grootbrandenborch.nl

Op het gemengde biologische boerenbedrijf Groot Brandenborch worden Bonte Bentheimer varkens gehouden. De biologisch gecertificeerde varkens lopen het gehele jaar  buiten in een wei met een schuilstal en krijgen onder andere groenteafval uit eigen moestuin en roggemeel te eten. Jaarlijks worden enkele varkens geslacht waarna het vlees wordt verwerkt in vleespakketten. Wie geïnteresseerd is in een vleespakket kan zich aanmelden.

EKO Boerderij Arink, Lievelde – www.ekoboerderijarink.nl

In Lievelde verkoopt EKO Boerderij Arink in eigen boerderijwinkel varkensvlees van eigen varkens. Het wordt verkocht als antibioticavrij, oerwoudvrij en gentechvrij. Het bedrijf is biologisch en EKO-gecertificeerd.

Hoeve ‘t Hulshof, Almen – www.hoevehulshof.nl

Op dit kleinschalige extensieve veehouderij bedrijf worden jaarlijks enkele varkens geslacht voor verkoop in de eigen boerderijwinkel. De varkens hebben een uitloop naar buiten. Hoeve Hulshof is ook een zorgboerderij met een passende werkplek voor verschillende mensen.

De Verse Kers, Wehl – www.deversekers.nl

Anno 2021 is de tweede locatie afgestoten en zijn de andere stallen omgebouwd tot biologische huisvesting voor de varkens van de Verse Kers. De aantallen vleesvarkens zijn afgestemd op hetgeen wat ze kunnen verkopen in hun eigen landwinkel op het erf in Wehl. Slachten wordt gedaan door Heinen Vlees in Zelhem.

Vleesboerderij Garritsen, Toldijk – www.vleesboerderijgarritsen.nl

In Toldijk ligt het gemengde akkerbouw- en veehouderij bedrijf Garritsen. Van eigen varkens wordt vlees verkocht in de eigen boerderijwinkel, onder andere in de vorm van vleespakketten en barbecue- vlees.

Dykhoeve vlees in Herwen – https://dykhoeve.nl

Op de Dykhoeve in Herwen worden runderen en varkens gehouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar er is voor gekozen om niet met het keurmerk voor biologisch te werken. Het vlees kan aan huis worden gekocht of als pakket worden opgestuurd.