De challenges van wereldse kazen uit de Achterhoek, duurzamere veehouderij uit eigen regio en de vele toepassingen

In het netwerk van Smaakacademie Achterhoek hebben we enkele uitdagende voedselvraagstukken (food-challenges) uit de regio verzameld. Hiermee kunnen leerlingen, docenten en ondernemers aan de slag en dragen zo bij aan duurzamer en gezond voedsel uit eigen grond. 

De food-challenges zijn zorgvuldig voorgeselecteerd door Smaakacademie Achterhoek. Er zijn ondernemers bij betrokken uit alle schakels van de voedselketen, van grond tot mond. Daarnaast zijn er commerciële kansen voor regionale of landelijke afzet en er zijn best practices elders in de wereld. Ze vergen nog ondersteuning met onderzoek, educatie en/of het uitvoeren van pilots of praktijkproeven. Deze vraagstukken dragen bij aan de uitdagingen van platform Achterhoek Food om te werken aan een internationaal onderscheidende foodregio en aan gezonder én duurzamer voedsel voor ons allemaal. 

 

We hebben diverse kaasmakers in de Achterhoek met (inter)nationale erkenning. Er zijn vele soorten kazen en vele ambachtelijke bereidingsmanieren beschikbaar. 

 

Ketenspelers & soort bedrijven 

Kaasmakers, boeren die thuis kaas maken, mobiele kaasmakerij en melkproducenten. Dit zijn over het algemeen MKB-bedrijven met veel kennis over vakmanschap en mensen die durven te ondernemen! Naast deze producenten en verwerkers zijn er natuurlijk ook verbanden met de Horeca en Toerisme. 

Mogelijke onderzoeken/opdrachten 

Productontwikkeling 

 • Het maken van Puur Achterhoekse Kaas 
 • In kaart brengen van de regionale keten van ingrediënten 

Commercie, Marketing & Communicatie 

 • Hoe maak je winst met Puur Achterhoekse Kaas? 
 • Hoe vertel je het verhaal aan de eindgebruiker? 
 • Hoe trek je met kaas meer toeristen naar de Achterhoek? 
 • Marktonderzoeken 

Bedrijfsvoering 

 • Verschillen tussen verdienmodellen (huisverkoop, biologisch, gangbaar) 
 • Huisverkoop van eigen gemaakte kaas, hoe werkt dat? 
 • Duurzame melkveehouderij & keurmerken 

Horeca & toerisme 

 • Food pairings met kaas 
 • Koken met Puur Achterhoekse kaas 
 • Borrelplanken 

Reststromen 

 • Reststromen van mest 

 

Lees meer over de andere challenges:

De challenges van de graanketen voor Puur Achterhoeks Brood, Bier, Borrel, Koekjes en nieuwe producten

De challenges van minder én beter vlees: hybrideproducten, duurzamere vleesketens, etc.

De challenge naar meer plantaardig voedsel en m.n. eiwitten uit Achterhoekse peulvruchten en pitten

De challenges van pure sappen van Achterhoeks(e) fruit en groenten

De challenges voor een onderscheidende foodregio, cultuur, toerisme, arrangementen en experiences

 

SAA kaas