De challenges van minder én beter vlees: hybrideproducten, duurzamere vleesketens

In het netwerk van Smaakacademie Achterhoek hebben we enkele uitdagende voedselvraagstukken (food-challenges) uit de regio verzameld. Hiermee kunnen leerlingen, docenten en ondernemers aan de slag en dragen zo bij aan duurzamer en gezond voedsel uit eigen grond. 

De food-challenges zijn zorgvuldig voorgeselecteerd door Smaakacademie Achterhoek. Er zijn ondernemers bij betrokken uit alle schakels van de voedselketen, van grond tot mond. Daarnaast zijn er commerciële kansen voor regionale of landelijke afzet en er zijn best practices elders in de wereld. Ze vergen nog ondersteuning met onderzoek, educatie en/of het uitvoeren van pilots of praktijkproeven. Deze vraagstukken dragen bij aan de uitdagingen van platform Achterhoek Food om te werken aan een internationaal onderscheidende foodregio en aan gezonder én duurzamer voedsel voor ons allemaal. 

 

Genoeg vleesproducenten die ook bijdragen aan dierenwelzijn en het milieu. Denk aan rund, kip of varkensvlees. 

Ketenspelers & soort bedrijven 

Vleesveehouders en slagers. Dit zijn over het algemeen MKB-bedrijven met veel kennis over vakmanschap en mensen die durven te ondernemen! Naast deze producenten en verwerkers zijn er natuurlijk ook verbanden met de Horeca en Toerisme. 

Productontwikkeling 

 • Hybride producten: hoe verwerk je groente en vlees in een product? 
 • Vlees van de melkkoe 
 • De kneepjes van het vak: hoe maak je Achterhoekse Schink? 

Commercie, Marketing & Communicatie 

 • Hoe kan het anders dan gangbaar maar toch met een winstgevend verdienmodel? 
 • Verschillen tussen verdienmodellen (huisverkoop, biologisch, gangbaar) 
 • Hoe vertel je het verhaal aan de eindgebruiker (consument) 
 • Marktonderzoeken 

Horeca & toerisme 

 • Vlees met meerwaarde op de menukaart: kleinere porties, maar wel van betere kwaliteit en beter voor het milieu. 

Bedrijfsvoering 

 • Duurzame melkveehouderij & keurmerken 
 • Hoe zit de slager van de toekomst eruit? 

Reststromen 

 • Reststromen van mest 

 

Lees meer over de andere challenges:

De challenges van de graanketen voor Puur Achterhoeks Brood, Bier, Borrel, Koekjes en nieuwe producten

De challenges van wereldse kazen uit de Achterhoek, duurzamere veehouderij uit eigen regio en de vele toepassingen

De challenge naar meer plantaardig voedsel en m.n. eiwitten uit Achterhoekse peulvruchten en pitten

De challenges van pure sappen van Achterhoeks(e) fruit en groenten

De challenges voor een onderscheidende foodregio, cultuur, toerisme, arrangementen en experiences