Fors minder gebruik chemische gewasbescherming met robuuste aardappelrassen

Studentonderzoek levert onderbouwing voor de kansen voor milieuvriendelijke teelt in samenwerking met Achterhoekse akkerbouwers.

Belangrijkste conclusie van student Reindert Braam van Van Hall Larenstein: Robuuste aardappelrassen besparen meer dan 50% inzet van chemische gewasbescherming.

In de Achterhoek zijn zes innovatieve akkerbouwers die, soms nog op kleine schaal, robuuste aardappels telen. Deze worden ook wel resistente rassen genoemd en zijn minder gevoelig voor aantasting door een veelvoorkomende schimmel. Hierdoor wordt de inzet van chemische gewasbescherming aanzienlijk teruggebracht. Robuuste aardappelrassen, zoals het smakelijke ras Alouette, zijn dus vriendelijker voor mens en omgeving. Vandaar dat we deze rassen de Noaberaardappelen noemen in Smaakacademie Achterhoek.

>> Lees de volledige scriptie van Reindert

>> Lees de samenvatting van de scriptie van Reindert

Wat komt er kijken bij de teelt van deze Noaberaardappelen? Reindert Braam deed voor zijn studie Sustainable Value Chains (Van Hall Larenstein) zijn afstudeeronderzoek bij Smaakacademie Achterhoek. Reindert onderzocht wat robuuste aardappelrassen voor de aardappelteelt in de Achterhoek kunnen betekenen en sprak met actieve akkerbouwers. Het resulteerde in een goede basis voor de opstart van een lokale keten voor duurzamer geproduceerde tafelaardappelen. Door het kopen van de Noaberaardappel dragen consumenten, maar ook koks, bij aan de uitbreiding van de teelt hiervan. Zo worden akkerbouwers geholpen met het terugbrengen van het gebruik van chemische gewasbescherming. Goed voor boer en Achterhoekse omgeving.

De studie van Reindert Braam toonde aan dat de teelt met robuuste aardappelrassen praktisch goed mogelijk is. Het vergt wel wat extra vakmanschap en goed kijken naar het gewas en infectiedruk. In slechte jaren is er bij ervaren akkerbouwers weinig kans op mislukte oogst.

Wanneer de oogst dreigt te mislukken, kunnen zij terugvallen op chemische gewasbeschermingsmiddelen indien nodig.

Gemiddeld genomen kan het gebruik van chemische gewasbescherming dalen met ca. 50%. Aanbevolen wordt om praktijktesten in te zetten met meer verschillende robuuste rassen en om kennis over de teelt én de smaak van de aardappel te delen. Dit is hard nodig want zoals in de onderstaande grafiek te zien is, staan poot- en consumptieaardappelen bovenaan als het gaat om gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Het vervolg

Smaakacademie Achterhoek komt in actie! Het onderzoek van Reindert is het startschot om robuuste aardappelrassen bekender te maken ook bij koks en liefhebbers.