Hoe werk je met ons samen?

Ontdek de voordelen voor jou en je studenten/leerlingen

Voor elke docent hebben we smakelijke lesstof. Want wie je ook opleidt en waarvoor: duurzaam en gezond voedsel past in veel lessen en biedt voor elke beroepsgroep stof tot nadenken. Docenten kunnen zo met weinig extra moeite actuele lesstof bieden die aansluit bij hun eigen vakgebied en helpen om gezonde en duurzamere keuzes te bevorderen. Wij hebben contact met regionale foodketens en vakmensen, barsten van de goede ideeën en weten je altijd verder te helpen. Deze vier docenten werken al nauw met ons samen en vertellen je graag meer over de belangrijkste voordelen.

Jon Broer, docent horeca en Achterhoek Food-onderwijscoördinator op het Almende College:
“Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van hun omgeving. Hoe groeit iets? Waar komt melk vandaan? Daar beginnen we al in de onderbouw mee, bijvoorbeeld door leerlingen te betrekken bij onze eigen moestuin. Het mooiste zou zijn, als leerlingen van onze school dat bewustzijn ook weer overbrengen op anderen als ze straks in de horeca aan het werk gaan. Als je je als school hier hard voor wilt maken, moet je gewoon beginnen. We kiezen voor een goede samenwerking met Smaakacademie Achterhoek om gebruik te maken van elkaars kennis en zo de leerlingen de juiste vaardigheden mee te geven voor de toekomst. De toegevoegde waarde van Smaakacademie is hierin essentieel. Als onderdeel van platform Achterhoek Food helpen ze ons ook met de aanvraag van een LEADER-subsidie. Daarnaast zijn de contacten met andere scholen heel waardevol.”

Ben Rankenberg, docent-onderzoeker en Achterhoek Food-onderwijscoördinator op Hogeschool Van Hall Larenstein:
“We zitten in Velp en zien de Achterhoek als belangrijke regio en proeftuin om van te leren. We zetten Smaakacademie Achterhoek vooral in om praktijkopdrachten in ons onderwijs te integreren, bijvoorbeeld door studenten onderzoek te laten doen bij een bedrijf of een gemeente. Het is soms een hele puzzel om de juiste ondernemers aan de juiste projecten te koppelen, het netwerk van Smaakacademie helpt daarbij. Daarnaast is het goed om in verbinding te staan met andere scholen. Als een school voor voortgezet onderwijs bijvoorbeeld ergens ondersteuning bij nodig heeft, kunnen onze hbo-studenten die wellicht bieden.”

Studenten International Development Management (Hogeschool Van Hall Larenstein) hebben de ontwikkelingskansen voor lokale voedselproductie in de gemeente Bronckhorst onderzocht en gepresenteerd in het gemeentehuis. 

Ruud Kaak, mbo-docent en Achterhoek Food-onderwijscoördinator op het Zone.College:
“Als je studenten met een opdracht aan de slag laat gaan voor een echte opdrachtgever, komen ze in een heel andere flow terecht. Ze gaan er dan vol voor, omdat ze weten dat er echt iets met hun bijdrage gedaan wordt. Ze zijn trots om iets concreets op te leveren. Als je met maar één ondernemer contact hebt, hoor je ook maar één verhaal. Daarom biedt Smaakacademie Achterhoek voor ons zo’n grote meerwaarde: hoe meer contacten met scholen en ondernemers, hoe beter. Zo ontstaat er echt een lerende omgeving.”

Thijs Rensink, docent keuken en Achterhoek Food-onderwijscoördinator op het Graafschap College:
“Wij willen onze studenten in aanraking laten komen met de mooie producten die er in de Achterhoek gemaakt worden. Ook willen we ze bewustmaken van het belang van duurzaam en lokaal voedsel, zodat ze deze kennis later meenemen in hun werk. We geven daarom één keer per week het vak Achterhoek Food. Smaakacademie Achterhoek legt voor ons de lijntjes met de vakmensen die we kunnen uitnodigen voor deze lessen en wijst ons erop als er nieuwe producten of andere ontwikkelingen zijn. Een project waar ik heel trots op ben, is het bonenboek waar de studenten van onze Gespecialiseerde Koksopleiding aan hebben meegewerkt. Zij zijn eerst op het land geweest en hebben vervolgens zelf gerechten bedacht op hoog culinair niveau.”

Word je als docent hier enthousiast van? Neem dan contact op met de Achterhoek Food-coördinator van je school en werk mee aan een leefbare, smakelijke toekomst voor de Achterhoek en de rest van de wereld! Je mag ons ook altijd bellen. Eén simpel telefoontje levert je al een schat aan nieuwe ideeën op.