Achterhoeks onderwijs aan de slag met duurzaam én gezond voedsel

In elke school is een Achterhoek Food coördinator actief

Duurzamer én gezonder voedsel raakt ons allemaal en wordt steeds belangrijker. Maar kennis hierover is niet of nauwelijks geborgd in het onderwijs. In de Achterhoek werken onderwijsinstellingen samen in Smaakacademie Achterhoek en geven duurzaamheid én gezondheid een prominente plek in het vakonderwijs van de regio. In elke grote onderwijsinstellingen is een Achterhoek Food-coördinator actief. Docenten van zoveel mogelijk bestaande lesprogrammas worden ondersteund met kennis en voorbeelden en verbonden met innovatieve ondernemers uit de voedselketens. 

Raar maar waar: duurzaamheid én gezondheid raken ons allemaal en worden steeds belangrijker. Voedsel heeft hierbij grote impact op onszelf en anderen, maar kennis hierover is niet of nauwelijks geborgd in het onderwijs. Dit komt omdat duurzaamheid van voeding anno 2022 nog steeds geen verplichte examenstof is in het (vak)onderwijs. Overgewicht is een groeiend probleem onder de jeugd met alle gevolgen van dien voor het latere volwassen leven. Vijf grote onderwijsinstellingen wachten niet af en gaan aan de slag met deze beide thema’s in Smaakacademie Achterhoek. 

Achterhoek Food-coördinator 

Hogeschool Saxion, Van Hall Larenstein, Graafschap College, ZoneCollege, Staring College en de samenwerkende Profijtscholen gaan in hun bestaande onderwijsprogramma aandacht vestigen op duurzaam én gezond voedsel. Want wie je ook opleidt en waarvoor: duurzaam en gezond voedsel past in veel lessen en biedt voor elke beroepsgroep stof tot nadenken. In elke school vmbo, mbo, hbo en voortgezet onderwijs, is een Achterhoek Food-coördinator actief, het aanspreekpunt voor collega’s. Deze kan ondersteuning bieden en komt met ideeën voor actuele onderwerpen. Smaakacademie Achterhoek coördineert dit alles, biedt actuele kennis over duurzaamheid, gezondheid en voedselketens met innovatieve ondernemers. Veel docenten kunnen zo met weinig extra moeite actuele lesstof bieden die aansluit bij hun eigen vakgebied en helpen om gezondheid en duurzamere keuzes te bevorderen. 

Achterhoeks onderwijs loopt voorop! 

ZoneCollege en Profijtscholen benutten inmiddels enkele lessen en teamdagen van docenten. Het Graafschap College nam een grote stap door het vak ‘Achterhoek Food’ in te bedden als standaard in de koksopleiding. De school wil zo de kennis van alle studenten over duurzamere én regionale producten vergroten en hen in contact brengen met innovatieve ondernemers en voedselketens. Een unieke aanpak voor Nederland. Hogeschool Saxion en Van Hall Larenstein zetten studenten in voor projecten, stages en afstudeerscripties. 

In 2023 volgen meer lessen en projecten en worden meer docenten betrokken. Zo wordt hands-on gewerkt aan een levendige en smakelijke Learning Community Achterhoek Food met hybride werkvormen en praktijkgericht onderwijs zodat al vroeg samen met de jeugd gewerkt wordt aan een duurzamer, gezonder en regionaal voedselsysteem: van (eigen) grond tot mond.  

Smaakacademie Achterhoek
Smaakacademie Achterhoek Saxion