Met keurmerken kiezen voor minder bestrijdingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, landbouwgif of hoe ze ook worden genoemd, vormen een onderdeel van de huidige landbouw. Als consument hoef je niet af te wachten totdat de landbouwsector en de overheid de risico’s van  chemische bestrijdingsmiddelen verder inperken of komen met strengere wettelijke maatregelen, verboden of alternatieven. Er zijn voorlopers onder de boeren die al werken zonder of beperkte inzet van bestrijdingsmiddelen en daarvoor extra arbeid of minder opbrengsten op de koop toe nemen. Via de dagelijkse boodschappen kun je kiezen voor voedsel dat door deze boeren is gemaakt. Dit is herkenbaar aan keurmerken. Klik hier voor een overzicht van keurmerken.

Hieronder een drietal  keurmerken die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verbieden of inperken.

Biologisch → Dit keurmerk garandeert dat producten geheel of vrijwel zonder chemische bestrijdingsmiddelen is geproduceerd. In de biologische landbouw zijn die middelen volledig en wettelijke verboden. Voor verse producten als groenten en fruit geldt dus dat daar geen chemie aan te pas is gekomen. Maar voor sommige samengestelde biologische producten geldt als eis dat 95 procent van de grond- stoffen van biologische herkomst moet zijn. Dat wil dus zeggen dat in die gevallen 5 procent uit de gangbare landbouw komt, waarbij wél chemische middelen worden gebruikt.

Milieukeur / Planet Proof → Een keurmerk voor ‘duurzamer’ geteelde groente, fruit, planten, bomen en bloembollen. De naam ‘Milieukeur’ wordt vanaf 2019 vervangen door ‘Planet Proof’.

Het keurmerk stelt aanvullende eisen (ten opzichte van de wettelijke eisen) op gebied van onder andere energiegebruik, water, bodem, klimaat, meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen. Per gewas is er een lijst met toegestane bestrijdingsmiddelen met het minste risico voor mens en milieu, er wordt een maximum gesteld aan het gebruik en emissiebeperkende         maatregelen zijn verplicht. De naleving van de keurmerkregels wordt onafhankelijk gecontroleerd.