De waarde van voedselketens voor de Achterhoek

Het rapport ‘De kracht van de Achterhoek‘ brengt de waarde van voedselketens in de Achterhoek in beeld. Het laat zien dat de voedselsector (van boer tot winkelvloer) van vitaal belang is voor de streek. Bijna twintig procent van de bedrijven is actief in deze sector, die zorgt voor achttien procent van de werkgelegenheid en veertien procent van het inkomen in de Achterhoek. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat allerlei actuele ontwikkelingen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, landschap, natuur en economie in de regio. Met actief beleid kunnen nieuwe kansen worden benut. Dat vraagt om  een faciliterende overheid, naast investerende ondernemers.

Lees de samenvatting van het rapport. Meer informatie: zie Agenda2020 van de Achterhoek.