Belang Ambachtseconomie

Als je het over slagers, bakkers, koks en boeren hebt, praat je over de ambachtseconomie. Net als bij goudsmeden, opticiens en loodgieter draait het bij ambachten om het handwerk. Die is doorslaggevend voor de kwaliteit van het geleverde product. Het betekent zeker niet dat er geen hulpmiddelen en gereedschap worden gebruikt: het gaat er om hoe de vakman met die hulpmiddelen omgaat. Zoals het Hoofdbedrijfschap Ambachten het kernachtig samenvat: a fool with a tool is still a fool.

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER, het belangrijkste adviesorgaan van de regering) is een beroep ‘ambachtelijk’ bij:
– vakkundig, handmatig en geschoold maakwerk;
– voornamelijk in de praktijk geleerd;
– waarbij vaardigheid van groot belang is;
– uitgeoefend als economische activiteit.

Nederland telt volgens de SER circa 285.000 ondernemingen in de ambachtseconomie met in totaal 774.000 banen. De ambachtseconomie is vooral gericht op de binnenlandse, vaak regionale markt. Het handmatige karakter zorgt er voor dat het werk sterk plaatsgebonden is.  Export staat dan ook niet voorop in de ambachtseconomie.

Op advies van de SER onderschrijft het kabinet het belang van de ambachtseconomie voor Nederland. De ambachtelijke sector zorgt voor werkgelegenheid, creativiteit en innovatie. De ambachtseconomie staat voor een stevige uitdaging nu een grote groep ouderen op het punt staat deze sector vanwege pensionering te verlaten, terwijl de instroom in de ambachtelijke sector afneemt.

Met Smaakacademie Achterhoek geven we volop aandacht aan ambachtelijke beroepen in de voedselsector. Mooie producten van uitstekende vakmensen krijgen een plek in het onderwijsprogramma van AOC-Oost en Graafschap College.

De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) is al jaren een actief pleitbezorger voor meer aandacht voor ambachten. KNS-voorzitter Ad Bergwerff was betrokken bij de werkgeversdelegatie in het SER-advies over de Toekomst van de Ambachtseconomie. De KNS steunt Smaakacademie Achterhoek om zo, samen met het onderwijs, de ambachtseconomie een impuls te geven.