Wijzer worden met de Product-Wijzer: oplevering afstudeerder Anne

De ontwikkelingen gaan snel en veranderen steeds. Foodondernemers zetten alsmaar nieuwe stappen. Het is belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven, zodat je als bedrijf én consument elkaar begrijpt, kennis deelt en waardevolle foodproducten maakt en eet. Zo lever je samen een bijdrage aan de verduurzaming van voedselketens in de Achterhoek, van grond tot mond. Samen word je zo wijzer en werken we aan een vitale en onderscheidende foodregio.

Dit klinkt makkelijker dan dat het is, want hoe weet je of een ”streekproduct” goed is voor de regio? Waar moet je naar kijken en wat kun je vragen aan elkaar? De vaardigheid en kennis om dit te bepalen, is nog maar beperkt of deels aanwezig in het onderwijs. Wat bovendien verwarrend is, dat te gemakkelijk producten gezien worden als ”streekproduct”, terwijl hier geen vaste definitie voor is. Soms zijn producten niet eens in de regio gemaakt. Smaakacademie Achterhoek heeft daarom voor acht productgroepen een hulpmiddel voor in het onderwijs ontwikkeld, namelijk de Product-Wijzer.

Met de Product-Wijzer bepaal je via drie hoofdthema’s (economische-, duurzame- en culinaire meerwaarde) wat dit product bijdraagt aan de regio. Via hulpvragen leer je waarop je kunt letten en wat jijzelf belangrijk vindt. Zo kun je zelf de afweging maken wat je waardevol vindt en in gesprek gaan met medeleerlingen. Niet om te wijzen wat goed en fout is, maar om zelf wijzer van te worden!

Product-Wijzer krijgt een vervolg

Anne studeerde af bij Smaakacademie Achterhoek voor de opleiding Voeding en Voorlichting aan het ZoneCollege in Almelo. Ze heeft een prototype gemaakt voor de Product-Wijzer. Deze wordt ondersteund met een handleiding voor docenten en een suggestie hoe dit eruit ziet als online opdracht voor studenten. Dit was zo goed, dat we bezig gaan met vervolgstappen. Hiervoor is de input van docenten van alle niveaus hard nodig. Hoe kunnen zij dit gebruiken in hun lessen, wat kan er anders, hoe moet het ontwikkeld worden?

Om deze ideeën op te halen, organiseert Smaakacademie een hackaton.