Pabo studenten van Iselinge Hogeschool maken kennis met Achterhoek Food

Ruim 100 studenten van de Pabo maakte kennis met het belang van voedseleducatie via een gastles van Jeanne Steverink. Na een kennismaking deze zomer met Iselinge Hogeschool ontstond er enthousiasme om aan te sluiten bij de Smaakacademie Achterhoek. In het gesprek met Peter Roos bleek dat er veel aanknopingspunten zijn en dat het belang van voedsel in veel lessen in het basisonderwijs past.

Besloten werd om meteen maar een doe-actie in te zetten om gastlessen te verzorgen voor 100 Pabo-studenten. Deze studenten lopen stage bij verschillende basisscholen in de regio. Via de gastles werden ze uitgedaagd met het vraagstuk; hoe maak je kinderen in groep 7/8 bewust van de gevolgen van hun voedselkeuzes voor zichzelf en voor hun omgeving? En hoe pas je dat toe in een les?

“Hoe eerder je begint met zaaien, des te meer er geoogst kan worden”

In vier gastlessen is kennis gedeeld over voedselkeuzes en de gevolgen ervan. De ambities en acht aandachtsgebieden van platform Achterhoek Food zijn besproken en hoe deze toegepast kunnen worden tijdens hun stage. Denk aan kennis over keurmerken in de supermarkt, praktische activiteiten zoals de Worm Hunt, het proeven van drie soorten duurzamere melk en Smaaklessen. Of een bedrijfsbezoek of gastles van een ondernemer.

Bij het afsluiten van hun stageperiode wordt geëvalueerd in hoeverre de bewustwording omtrent voedselkeuzes en Achterhoek Food is toegepast in hun lessen. Deze evaluaties bieden ook waardevolle inzichten voor een vervolg en worden gedeeld binnen onze Learning Community.

Het betrekken van Iselinge en daarmee het basisonderwijs, markeert een prachtige volgende stap in het integreren van Achterhoek Food in al het onderwijs in onze regio, zoals voedingsexpert Jaap Seidell benadrukte tijdens de derde ronde tafel Achterhoek Food in de DRU. Inmiddels werken we samen met zowel hbo, mbo, vmbo en nu ook het basisonderwijs. Zo legt de Smaakacademie Achterhoek een belangrijke basis voor de ambities van de regio om de meest gezonden en vitale regio te worden van de EU. We heten Iselinge Hogeschool van harte welkom in de Learning Community Achterhoek Food.