Horecaonderwijs actief voor verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

Kansen voor het vermarkten van graan en zuivel met Achterhoek als proeftuin

Hoe kunnen de natuur, de biodiversiteit en het landschap in de Achterhoek verbeteren dankzij de inzet van horeca voor graan en zuivelproducten? En hoe kan dit bijdragen aan het verdienmodel van de boer? Dit was het vraagstuk in het project Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. True Food Projects heeft dit project uitgevoerd en heeft daarbij samengewerkt met partners van platform Achterhoek Food.

Achterhoekse melkveehouders zijn actief in verschillende duurzamere melkstromen, met een keurmerk dat wordt verkocht via landelijke supermarkten. Deze zogenaamde melkstromen met meerwaarde op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit leveren een hogere melkprijs op, zodat de inspanningen voor meer natuur beloond worden. Maar in de horeca wordt de duurzamere zuivel nog maar mondjesmaat benut. Wat graan betreft, blijkt dat er de afgelopen jaren een kwalitatief hoogwaardige keten is ontstaan, met vakmanschap in de hele keten van graanteelt: drogen en schonen, malen en mouten en bakkers, brouwers en stokers die (inter)nationale prijzen krijgen voor hun broden, bier, whisky en pannenkoeken. De kennis over het benutten van lokaal graan en het gebruik door bakkers, horeca en bedrijfsrestaurants is echter nog beperkt.

E-learnings ontwikkeld
Om zowel de medewerkers van foodbedrijven als studenten te bedienen met actuele kennis over de bijdrage die ze via graan en zuivel kunnen leveren aan een mooier landschap in de Achterhoek, is samen met Graafschap College, SvH en Achterhoek Toerisme een e-learning ontwikkeld. Met meer kennis over de meerwaarde van graan en zuivel en hoe dit te vermarkten valt, leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het verdienmodel van de boer. Deze kennis vormt nog geen onderdeel van het reguliere onderwijs.

E-learning graan
De beide e-learnings zijn gericht op mbo-studenten die bijvoorbeeld een horeca- of bakkersopleiding volgen, maar is ook beschikbaar voor medewerkers van horecabedrijven. Met de e-learning over graan bieden we kennis over de meerwaarde van graan voor de natuur en het landschap, over welke kwalitatief hoogwaardige producten je er van kunt maken en hoe je die kunt verkopen aan de consument. Deze e-learning is gekoppeld aan de eveneens ontwikkelde gezamenlijke graancampagne met Achterhoeks Toerisme, waar de recreant kan zien waar je deze graanproducten kunt proeven en wat de bijdrage is aan natuur, landschap en biodiversiteit.

E-learning zuivel
De e-learning over ‘natuurinclusieve zuivel’ vergroot de kennis en bewustwording over de ruime keuze die er is in zuivelkeurmerken die elk op hun manier bijdragen aan meer natuur, landschap en biodiversiteit. Er is voor ieder wat wils. De e-learnings zijn gratis beschikbaar in de online omgeving van SvH. SvH landelijk actief in het verzorgen van lesmateriaal. Deze specialist werkte al nauw samen met het Graafschap College, die als eerste horecaopleiding duurzamere en regionaal voedsel structureel heeft opgenomen in hun lesprogramma. Zo is deze kennis nu ook voor de langere termijn beschikbaar, niet alleen voor studenten, maar ook voor medewerkers die hun kennis willen vergroten over de producten waar ze mee werken en het verhaal erachter beter willen overbrengen.

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de e-learning over graan. Voor natuurinclusieve zuivel kan dat via hier. Meer weten over de e-learnings die nog in de maak zijn? Neem dan contact op met Smaakacademie Achterhoek.

Gezamenlijke graancampagne met Achterhoek Toerisme: toolkit voor ondernemers
Om recreanten smakelijk te informeren over Achterhoeks graan, is een campagne ontwikkeld. Op achterhoek.nl/graan kan de recreant alle informatie vinden, inclusief een Smaakvolle Adressenlijst en fietsroutes door het graanlandschap. Om ondernemers te ondersteunen om ook zelf hun producten van Achterhoeks graan te promoten, is er een toolkit ontwikkeld. Het ondersteunend materiaal is kosteloos digitaal beschikbaar, via: zakelijk.achterhoek.nl/graan. De samenwerkende partijen houden de komende jaren het overzicht van locaties actueel, onderhouden contact met de ondernemingen in de keten en plaatsen relevante nieuwsberichten.