Doen vóór 15 april: subsidie aanvragen voor moestuinieren of koken

Voor scholen die voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s willen meenemen in hun lesprogramma, is de stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ beschikbaar. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten op het gebied van moestuinieren en koken. Het geld mag ook worden besteed aan gastlessen op het gebied van voeding, bijvoorbeeld verzorgd door een diëtist, een boer of een lifestylecoach. Ook excursies naar bijvoorbeeld een molenaar, een fruitteler of een agrarisch bedrijf vallen onder de regeling.

De stimuleringsbijdrage is onder andere bedoeld voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het is een initiatief van het programma Jong Leren Eten. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil Jong Leren Eten stimuleren dat kinderen en jongeren op een praktische manier leren om gezonde en duurzame keuzes te maken.

Je kunt deze bijdrage nog tot 15 april aanstaande aanvragen. Meer informatie lees je op jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten

Zoek je inspiratie voor de invulling van een gastles of excursie? Wij denken graag met je mee!